Sistem eRIBI

Satu sistem yang mengumpul data dan maklumat Rumah Ibadat Bukan Islam (RIBI) di Pulau Pinang secara menyeluruh, lengkap dan berpusat. Sistem eRIBI adalah selaras dengan visi Penang 2030 – Negeri Pintar dan Hijau, Berteraskan Keluarga Inspirasi Negara.

 1. Kerajaan Negeri Pulau Pinang
  • Mengumpul rekod dan mengesahkan data RIBI di Pulau Pinang.
  • Menerima dan meluluskan permohonan peruntukkan melalui Sistem eRIBI ini.
  • Pangkalan data RIBI seperti Sijil Pendaftaran, rekod/log peruntukkan yang diterima oleh RIBI berkenaan.
 2. Rumah Ibadat Bukan Islam
  • Mengemaskini data RIBI sendiri dalam sistem eRIBI.
  • Membuat permohonan peruntukkan melalui sistem eRIBI.
 3. Orang Awam
  • Mempunyai akses untuk melayari RIBI di Pulau Pinang mengikut daerah/agama.
  • Pengumuman/Info mengenai Hal Ehwal Bukan Islam di Pulau Pinang melalui platform ini.