Definisi RIBI

RIBI merupakan tapak ibadat yang disediakan untuk orang ramai bagi melaksanakan aktiviti keagamaan bukan Islam. Tapak tersebut disediakan dalam bentuk bangunan. Penganut-penganut agama boleh menjalankan upacara sembahyang atau meraikan perayaan keagamaan dalam tapak tersebut. Penyediaan RIBI disediakan bertujuan untuk memenuhi keperluan ‘spiritual’ para penganut. Penganut boleh menjalankan aktiviti keagamaan dengan selesa dan boleh berinteraksi dengan golongan mempunyai kepercayaan agama yang sama. RIBI juga berperanan sebagai satu ruang yang membenarkan penganut untuk berkongsi pengajian dan pengetahuan keagamaan sesama sendiri.

Tapak RIBI yang mempunyai nilai tarikan seperti warisan atau seni bangunan juga mampu mewujudkan sifat persinggahan kepada para pelancong selain untuk penganut agama. Bangunan tersebut perlu dipelihara untuk generasi seterusnya. Justeru itu, RIBI perlu dibangunkan secara terancang berasaskan keperluan sebenar. Penekanan kepada aspek-aspek ini adalah penting bagi memudahkan penganut menjalankan aktiviti keagamaan dengan selesa yang seterusnya dapat meningkatkan amalan ‘spiritual’ komuniti setempat.