Kategori Bukan RIBI

CLAN HOUSE / KONGSI

Bangunan bangunan yang rupa dan fungsinya semirip dengan bangunan RIBI. Tapak tersebut bukan disediakan untuk kegunaan agama tetapi digunakan sebagai tempat perjumpaan atau aktiviti aktiviti persatuan oleh ahli persatuan sahaja. Fungsi persatuan tidak meliputi keseluruhan kumpulan penganut dan hanya memberi kemudahan kepada golongan tertentu sahaja. Clan House atau kongsi ditubuhkan bagi kegunaan ahli-ahli yang berketurunan atau nama keluarga yang sama .“Clan House” juga digunakan untuk perjumpaan ahli-ahli, penyembahan nenek moyang dan aktiviti aktiviti lain.

SHRINE

Tempat suci yang didedikasikan untuk dewa-dewi. Struktur pembinaan akan didirikan untuk kegunaan penyembahan dan pemuliaan dewa dewi sama ada untuk agama Buddha, Tao atau Hindu.

TAPAK PERKUBURAN ATAU KREMATORIUM

Setiap tapak perkuburan dan krematorium dilengkapi dengan "shrine" atau ruang sembahyang. Fungsi utama "shrine" atau ruang sembahyang tersebut adalah untuk ahli-ahli keluarga memberi penghormatan kepada dewa-dewi yang menjaga tapak perkuburan terutamanya di musim “Ching Ming” dan hari ulang tahun kematian.