Kategori RIBI

TOKONG BUDDHA

Tokong Buddha terdiri daripada Mahayana Tradisi Han China, Vajrayana Tradisi Tibetan, dan Theravada Tradisi Sri Lanka. Tokong Buddha merupakan satu tempat atau kawasan untuk penganut Buddha menjalankan aktiviti keagamaan dan mempelajari agama Buddha, ia juga merupakan tempat penginapan untuk Sangha atau Sami, pusat pendaftaran kahwin, pusat perubatan Cina percuma, dewan peringatan, krematorium, tadika dan lain lain.

TOKONG TAO

Tempat Ibadat Agama Tao adalah disebut sebagai “Dao Guan” “道观” dalam Bahasa Cina dan “Ang Kong Keng” dalam Hokkien. “Miao 庙” (tokong) , “Gong 宫” (istana), “Fu 府”(rumah orang besar / mewah) atau “Tang堂” (dewan depan) merupakan antara sebutan tokong Tao di Malaysia. Senibina Tokong Tao selalunya mempunyai ruang terbuka di ruang tengah tokong yang bercirikan bangunan tradisi Cina. Terdapat pelbagai jenis dan saiz tokong Cina (tokong taoist)di Malaysia yang menyembah dewadewi berlainan.

KUIL HINDU

Kuil (pinjaman Bahasa Tamil: கோயில் kōyil atau கோவில் kōvil) ialah tempat ibadat bagi penganut agama Hindu atau “Sanatana Dharma”. Terdapat banyak aliran dalam agama Hindu, antaranya aliran Trimurti (Brahma The Creator, Vishnu The Presever and Shiva The Destroyer), aliran mengikut 4 klasifikasi yang terdiri daripada Vaishnavism(Vishnu), Shaivism(Shiva), Shaktism (Shakti) serta Smartism dan banyak lagi aliran-aliran lain.

GEREJA

Gereja merupakan tempat penganut Kristian untuk memuji Yesus Kristus dan mempelajari agama Kristian. Dalam seni bina tradisional Kristian, gereja sering membentuk salib Kristian manakala gereja moden meliputi pelbagai unsur seni bina. Selain itu, reka bentuk bangunan gereja banyak dipengaruhi oleh faktor sejarah dan tradisi kelompok Kristian berkaitan.

WAT SIAM

Rumah ibadat untuk penganut agama Buddha yang berbangsa Siam atau penduduk Thai. Dalam Bahasa Siam (Bahasa Thai). Tokong Buddha adalah disebut sebagai Wat. Di Malaysia, kebanyakan penganut Buddha tradisi Siam adalah kaum Siam Malaysia yang juga merupakan bumiputera Malaysia.

GURDWARA

Tempat ibadat agama Sikh tertumpu pada Gurdwara yang juga bermaksud “pintu kepada guru”. Agama monoteisme yang hanya percaya kepada satu tuhan iaitu Waheguru. Tuhan tidak mempunyai dan tidak dimanifestasi dalam bentuk fizikal. Kesaksamaan yang menolak semua perbezaan sosial dan perkhidmatan kepada umat manusia. Matlamat hidup adalah untuk mencapai sama seperti mokhsa agar tidak dilahirkan semula dalam kitaran.